Numer Uchwały / Data Uchwały Czego dotyczy
XXXIII/640/2009 / 25.03.2009 Zasady udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
XXXIII/641/2009 / 25.03.2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek w Tarnobrzegu.
XXXIII/642/2009 / 25.03.2009 Uchwała regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
L/1003/2010 / 29.04.2010 Uchwała szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
XIX/279/2011 / 21.12.2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tarnobrzeg. Obowiązuje ze zmianą wprowadzoną uchwałą XIX/279/2011, LVII/718/2014.
XLIV/577/2013 / 27.06.2013 Uchwała ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych.
LXVI/789/2014 / 30.10.2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tarnobrzega przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji.
LXVI/794/2014 / 30.10.2014 Uchwała określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
II/11/2014 / 09.12.2014 Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega.
II/12/2014 / 09.12.2014 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega.
III/23/2014 / 22.12.2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
III/24/2014 / 22.12.2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
IV/3/2014 / 29.12.2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
IV/31/2014 / 29.12.2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
VI/38/2015 / 29.01.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
VI/47/2015 / 29.01.2015 Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.
VI/48/2015 / 29.01.2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tarnobrzeg.
VII/49/2015 / 19.02.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
VIII/51/2015 / 26.02.2015 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminy Tarnobrzeg.
VIII/52/2015 / 26.02.2015 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Tarnobrzeg.
VIII/57/2015 / 26.02.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
VIII/61/2015 / 26.02.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
IX/71/2015 / 26.02.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
IX/90/2015 / 26.02.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
XI/99/2015 / 26.05.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Uzasadnienie

XIII/118/2015 / 25.06.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/118/2015

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/118/2015

XV/151/2015 / 24.09.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/151/2015

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/151/2015

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XV/151/2015