Sprawozdanie finansowe za rok 2023:

  • bilans;

  • rachunek zysków i strat;

  • zestawienie zmian w funduszu jednostki;

  • informacja dodatkowa wraz z załącznikami.

 

1.     Przedszkole nr 1

2.     Przedszkole nr 2

3.     Przedszkole nr 3

4.     Przedszkole nr 4

5.     Przedszkole nr 5

6.     Przedszkole nr 6

7.     Przedszkole nr 7

8.     Przedszkole nr 8

9.     Przedszkole Integracyjne nr 9

10.   Przedszkole nr 12

11.   Przedszkole nr 13

12.   Przedszkole nr 15

13.   Przedszkole nr 17

14.   Przedszkole nr 18

15.   Szkoła Podstawowa nr 3

16.   Szkoła Podstawowa nr 4

17.   Szkoła Podstawowa nr 6

18.   Szkoła Podstawowa nr 7

19.   Szkoła Podstawowa nr 8

20.   Szkoła Podstawowa nr 9

21.   Szkoła Podstawowa nr 10

22.   Szkoła Podstawowa nr 11

23.   Zespół Szkół nr 1

24.   Zespół Szkół nr 2

25.   Zespół Szkół nr 3

26.   Liceum Ogólnokształcące

27.   Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica

28.   Poradnia - Psychologiczno Pedagogiczna

29.   Centrum Kształcenia Zawodowego

30.   Zespół Szkół Specjalnych

31.   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

32.   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

33.   Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000

34.   Żłobek Miejski nr 1

35.   Żłobek Miejski nr 2

36.   POW Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu

37.   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

37.   Tarnobrzeskie Centrum Seniora