Numer Zarządzenia / Data Zarządzenia Czego dotyczy Jakie zarządzenie traci moc / jest uaktualniane – nr Standard Kontroli Zarządczej
1.2015 / 05.01.2015

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej
w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu.

 

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

2.2015 / 05.01.2015 W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu.  

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

3.2015 / 09.01.2015 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu z dnia 12.06.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

4.2015 / 23.01.2015 W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym
w Tarnobrzegu.
 

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

5.2015 / 26.01.2015

W sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu.


Instrukcja kancelaryjna MOZE
Jednolity rzeczowy wykaz akt MOZE
Pismo przewodnie
Spis klas pierwszego i drugiego rzędu
Strona tytułowa
Zarządzenie Dyrektora
Zespół symboli

 

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

6.2015 / 30.01.2015 W sprawie zmian w budżecie jednostki Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego.  

C. Mechanizmy kontroli

14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

7.2015 / 02.02.2015 W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu z dnia 02.04.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

8.2015 / 24.02.2015 W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu.  

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

9.2015 / 20.05.2015 W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy.